1. Gyllene Kvällsljus På En Kniphona

  2. Nyputsad Småskrake

  3. Knipahane På En Färgstark Morgontur

  4. Kniphane På En Färgstark Morgontur

  5. Kniphona I Gyllene Ljus

  6. Snatterand På En Lugn Vattenspegel

  7. Vill Inte Vinterbada

  8. Vaksam

  9. Vinterbadare

  10. Vinterand

Magnus Renmyr