1. Strömstare

  2. Strömstare Med Dagens Middag

  3. Strömstare I Snöfall

  4. Strömstare På Iskanten

  5. På Kanten

  6. På Kanten

  7. Vinterbad

  8. Öppnar Matlådan

  9. Strömstare

  10. Kallskuret

Magnus Renmyr