1. Vintergatan Över Väderkvarn På Gettlinge Gravfält

  2. Dagen Gryr Över Skurkvarnen

  3. Skurkvarnen I Jordhamn

  4. Kvarnen Under Vintergatan

Magnus Renmyr