Tidslinje september 22, 2018

Visa by month
  1. I början av september står Vintergran närmast lodrätt på himelen. Här reser sig Vintergatan över resterna av St Johannes kapell i Ottenby. Himlen är sammansatt av 16 exponeringar med ISO 1600, f/2.0 och 13s som har stackats med median stacking för att minska brus. Förgrunden är fyra exponeringar med ISO 1600, f/2.0 och 30s som har stackats för att minska bruset.

    Etiketter

Visa by month
Magnus Renmyr